POLITYKA PRYWATNOŚCI PATI I MAKS

Drogi kliencie, Twoje zaufanie wiążące się z zakupami w naszym sklepie i powierzaniem nam danych osobowych jest dla nas najwyższą wartością. Jako administrator Twoich danych, chcemy Cię zapewnić, że są u nas bezpieczne.  W związku z tym przygotowaliśmy poniżej informacje o tym w jakim celu prosimy o dane, jak je wykorzystujemy oraz jakie masz w związku z tym prawa.

Nasze dane kontaktowe:

Pati i Maks Danuta i Przemysław Chocieszyńscy Spółka Jawna

ul. Polna 40, 60 – 533 Poznań

adres e-mail: [email protected]

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie  w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego www.patiimaks.pl.

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych:

1) są nam niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym celu przetwarzamy w szczególności informacje udzielane w trakcie rejestrowania konta użytkownika, dane podawane w związku z umową sprzedaży w naszym sklepie internetowy, a także informacje jakie przekazujesz nam w związku ze złożoną reklamacją czy zgłoszeniem problemów technicznych,

2) dane przetwarzamy również w naszych prawnie uzasadniony interes, w tym w szczególności w celu marketingu produktów własnych, zbierania informacji o zadowoleniu klientów, w celach analitycznych i statycznych, dochodzeniu i obrony przed roszczeniami, a także dla zapewnienia zasady rozliczalności przetwarzania danych klientów.

3) czasem zapytamy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, wówczas będziemy mogli przetwarzać Twoje dane, m.in. w celu subskrypcji newsletter czy przekazania Twoich danych naszym partnerom w celu oceny naszego sklepu,

4) w przypadku zakupów dokonywanych w sklepie mamy również prawny obowiązek przechowywania dowodów zakupu, w związku z przepisami o rachunkowości.

Komu przekazujemy Twoje dane:

W celu sprawnego świadczenia usług na Twoją rzecz posługujemy się naszymi partnerami. Są to firmy informatyczne, hostingowe, księgowe, marketingowe, świadczące usługi kurierskie i obsługujące płatności on-line, a także sieci społecznościowe.

Twoje dane nie są przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas, przez który przechowujemy dane

Twoje dane przetwarzamy na zasadzie dobrowolności do momentu, w którym nie wycofasz udzielonej zgody lub nie wniesiesz sprzeciwu wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku danych związanych z zakupami w naszym sklepie przetwarzamy je przez czas wymagany przepisami o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności który z tych terminów nastąpi później.

Jakie przysługują Ci prawa?

a)      żądania dostępu do danych,

b)      sprostowania danych,

c)      usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)       prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, pragniemy poinformować Cię, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny w prawem, służy Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Nie, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia konta użytkownika czy zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych spowoduje brak możliwości założenia konta czy zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, gdy prosimy o Twoją dobrowolną zgodę, jej brak udzielenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu wskazanym w zgodzie.